Ana sayfa Faydalı Bilgiler Sığınma Talebinde Bulunmak

Sığınma Talebinde Bulunmak

535
0
Mülteci Kampı

Sığınma talebinde bulunacak kişiler için devletler arasında mutabakat sağlanmış uluslararası bir hukuk yoktur. Bununla ilgili devletler arasında ikili yada çoklu anlaşmalar mevcuttur. Bu anlaşmaların yanı sıra 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 tarihli İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesiyle hukuksal alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.

FRANSA İltica Başvurusunda bulunacaklar için başvuru klavuzunu indirmek için tıklayınız.

YUNANİSTAN İltica Başvurusunda bulunacaklar için başvuru klavuzunu indirmek için tıklayınız.

Türkiye İltica Başvurusunda bulunacaklar için başvuru klavuzunu indirmek için tıklayınız. Ayrıca bu linkten güncel bilgi alabilirsiniz.

Almanya İltica Başvurusunda bulunacaklar için başvuru klavuzunu indirmek için tıklayınız.

Mülteci Statüsü

28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine göre mülteci statüsü “dini, ırkı, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan, vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku sebebiyle yararlanmak istemeyen tüm bireylere” verilir.

İkincil Koruma (Geçici Koruma)

İkincil koruma, mülteci olarak tanınmak için gerekli  şartları taşımayan fakat ciddi gerekçelerle ağır insan hakkı ihlallerinden biriyle yüzleşme riskiyle karşı karşıya kaldığı düşünülen kişilere verilir. Bu gerekçeler;
-ölüm cezası veya ölüm cezası ile infaz,
-işkenceye ya da insanlık dışı, onur kırıcı davranışlara maruz kalmak,
-sivil hayatta, iç veya uluslararası bir silahlı çatışma nedeniyle yaşanan ve insanları bireysel durumlarından bağımsız olarak etkileyebilen bir şiddet ortamından kaynaklanan, yaşama ya da şahsa yönelik ağır ve bireysel bir tehdit.

Mültecilere Cenevre Sözleşmesine göre 3 yıl oturma izni ve ailelerini yanlarına alma hakkı sağlanmışken, geçici koruma altında olanlara 1 yıl oturma izni verilir ve ailelerini yanlarına alamazlar.

İltica Başvurusu ve Kayıt

Vizeyle veya yasa dışı yollarla giriş yapmış olduğunuz ülkenin yetkili makamlarına resmi başvuruyla iltica işlemleri başlar. Kayıt işlemleri esnasında bir takım prosedürler yerine getirilir. Fotoğraf çekilmesi, yanınızda getirdiğiniz belge, evrakların toplanması, ülkeye nasıl girdiğinizle alakalı sorular sorulur.

İltica talebinizi değerlendirecek olan ülke tarafından mülakata tabi tutulana kadar (ortalama 1 ay) ülkede geçici oturma iznine hak kazanırsınız. Bu süre zarfında yetkili ülkenin size göstereceği yerde kalma zorunluluğu var. Mülakat tarihi ve yeri size bildirilecektir.

Sığınma talebinde bulunduğunuz ülke, Dublin Anlaşması kapsamında hareket eder.
Sığınma talebinde bulunduğunuz ülke, Dublin Anlaşması kapsamında hareket eder.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde varsa bağlarınızın tespit edilmesi, özellikle vize başvurunuzu hangi ülkeden yaptığınız “Dublin III” adlı yönetmeliği uyarınca iltica talebinizin incelenmesinden sorumlu ülkenin belirlenmesi sizin vereceğiniz ifade ve var olan belgelere göre değerlendirilir. Yani vize başvurunuz İtalya olup Almanya’ya iltica talebinde bulunursanız. Dublin anlaşması gereği sığınma talebinizi Almanya değerlendirmeyip sizi İtalya’ya iade eder.

Yetkili Makamlarca Yapılan Mülakat

Mülakat işleminiz gizlilik ve tercüman eşliğinde gerçekleştirilir. Mülakat esnasında, ilk kayıt işleminde söylediğiniz ifadelere benzer cümleler kullanmalısınız, çelişkili ifadelerden kaçının. Ülkeye nasıl girdiğiniz ve terk ettiğiniz ülke hakkında kaçma gerekçeleriniz sorulacaktır. Ülkeye geri gönderilmeniz halinde nelerden korktuğunuzu, endişelerinizi belgelere dayalı anlatmakta fayda var. Söylediğiniz cümleler tutanak şeklinde belgelendirildiğinden, hatalı kayda geçen ifadeleri mutlaka düzelttirin. Mülakat işlemine ait tarafınızca verilen cevaplar son olarak kontrol etmenizi müteakip imzalanır.

Yetkili Makamlarca Sığınma Talebinin Değerlendirilmesi

İlgili ülkenin yetkili makamları başvurunuzu en kısa sürede değerlendirerek size yazılı olarak bildirir. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu itiraz hakkı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte hukuki süre içerisinde gerçekleşmezse ülkeyi terk etmek zorunda kalırsınız.

Düşüncelerini Benimle Paylaş

avatar
  Yorumları takip et  
Bildir