Ana sayfa Analiz Hayırlı Cuma Anlaşması (Belfast Anlaşması)

Hayırlı Cuma Anlaşması (Belfast Anlaşması)

853
0

Hayırlı Cuma Anlaşması (Good Friday Agreement), Belfast Anlaşması Kuzey İrlanda’yı otuz yıl boyunca kan gölüne çeviren terör ve şiddet olaylarını bitirmek için 10 Nisan 1998’de Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti arasında imzalandı. 22 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen ortak bir referandumla İrlanda Cumhuriyeti seçmeninin yüzde doksan dördü bu anlaşmaya onay verirken, Kuzey İrlanda halkının yüzde yetmiş biri anlaşmayı onaylandı.

Hayırlı Cuma Anlaşması Sonuçları

1-Aileler, doğan bebeklerinin kimliklerini Birleşik Krallık veya İrlanda Cumhuriyetinden alabileceği belirtilmiş,

2-Kuzey İrlanda hükümetinin halkın tümüne eşit ve ayrım gözetilmeksizin hizmet edeceği taahhüt edilmiştir.

3-Ülkenin alt yapı, ulaşım, eğitim, sağlık politikalarında ve Avrupa Birliği konularında ortak bir düşüncenin ortaya çıkarılabileceği Danışma Konseyi kurulmuş.

4-Hayırlı Cuma Antlaşmasını imzalayan taraflar temel insan hakları maddelerine saygı gösterileceğini taahhüt etmişlerdir. Başta ibadet olmak üzere seyahat özgürlüğü, ırkçılık ile mücadele, dil hakkı ve sığınma hakkı güvence altına alınmış.

5-Silahlı paramiliter grupların silahsızlanma süreci Bağımsız bir komisyonun tarafından takip edilmesi ve hükümete belirli aralıklarla düzenli rapor sunması kararlaştırılmış. Fakat silahsızlanma sürecini ihlal eden tarafa uygulanacak yaptırımdan bahsedilmemiş. Bu davranış sürecin karşılıklı güven ortamı, samimiyete dayandırılması gerektiğinin altını çizmiştir. Anlaşmadan yedi yıl sonra IRA askeri konseyi yayımladığı bildiriyle silah bıraktıklarını açıklamıştır.

6-Toplumsal barışın sağlanabilmesi ve adaletin sürdürülebilmesi için polis teşkilatının yeniden düzenlemesi, halktan kopuk olmaması gerektiği vurgulanmış. Hayırlı Cuma Anlaşmasıyla polis teşkilatının şeffaf ve herkese eşit hizmet vermesi kararlaştırılmış.

7-Ulusal ve Uluslararası hukuk çerçevesinde, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti Hükümetlerince tutukluların, siyasi mahkumların serbest bırakılması ve tekrar suç işlemeleri halinde hüküm giydikleri cezanın çekilmesi karara bağlanmıştır.

Brexit Sürecinde Hayırlı Cuma Anlaşmasının Durumu

Belfast Anlaşmasının baş mimarlarından biri olan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Kuzey İrlanda’daki çatışmayı sona erdiren Hayırlı Cuma Barış anlaşmasının İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması sonrasında değiştirilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Anlaşmanın İrlanda ve İngiltere’nin Avrupa Birliği üyesi olduğu dönemde hazırlandığını ve yazıldığını hatırlattı.

Benim aklıma gelen senaryolar şu şekilde,

1-Kuzey İrlanda’nın İngiltere’den ayrılıp İrlanda Cumhuriyetiyle birleşmek istemesi. Referandumda Kuzey İrlanda halkının yüzde elli altısı Avrupa Birliğinde kalmak istemiştir.

2-Brexit görüşmelerinin Hayırlı Cuma Anlaşmasının maddeleri çerçevesinde müzakere edilip, iki ülke arasında sert sınır kuralları koymak yerine özellikle ticareti sekteye uğratmayacak kararlar alınması muhtemel.

Güncelleme(25/11): Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesi, Brexit anlaşma taslağının üye ülkeler tarafından imzalanmasıyla şekillendi. İngiltere, Avrupa Birliği arasında yeni anlaşma için müzakerelerin devamı süresince Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde kalmaya devam edecek. Bu zaman zarfında tarafların gelecekte ticari ilişkilerine ve Kuzey İrlanda’nın durumuna ilişkin kapsamlı bir anlaşmaya varılamaması halinde “tedbir maddesi” yürürlüğe girecek. Tedbir maddesi ile İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır ve gümrük duvarının örülmesi engellenmiş olacak. Sert Brexit yanlıları bu maddenin İngiltere’yi süresiz Avrupa Birliği kurallarına bağlı kalacağını dile getiriyor.

Uzun yıllar süren ayrılıkçı terörün ardından Kuzey İrlanda’ya barışı getiren Belfast Anlaşması’na (Hayırlı Cuma Anlaşması) göre, iki İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerekiyor. İngiltere anlaşma taslağına göre tedbir maddesinden tek taraflı olarak da çekilemiyor. İngiltere’nin AB’den “anlaşmasız ayrılık” seçeneğinin de Gümrük Birliği bağlamında rafa kalkması anlamı taşımakta.

Belfast Taksi ile Siyasi Tur

Belfast Militan
Belfast Militan

Kuzey İrlanda Belfast şehrinde tarihin bu kanlı çatışması şimdi turizm temalı duvarlarda yaşatılıyor. Protestan ve Katolik semtler Falls ve Shankill Road’dan geçerseniz duvardaki resimler size çatışmanın rehberi olacak nitelikte. Cumhuriyetçi militan Bobby Sands Katoliklerin vazgeçilmez portresiyken diğer tarafta yüzü maskeli militanlar ölüm saçan figürlere dönüşüyor. Donegall Meydanında bulunan Visit Belfast Welcome Center’dan fiyat, tur bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Açlık grevinde ölen militan Bobby Sands
Açlık grevinde ölen militan Bobby Sands

İngiliz Oyunu Adanın Bölünmesi

Kuzey İrlanda’da yaşayan Protestanların nüfus çoğunluğu, 1960’ların ortalarından itibaren devlet kurumlarını kontrol edecek seviyeye ulaştı. Protestanlar elindeki gücü, Roma Katolik azınlıkları üzerinde hakimiyet kurma yönünde kullandı. Katoliklere sunulan eğitim standartlarının düşük olması, iş imkanı v.b konularda ayrımcılığın artmasıyla ortaya çıkan gerilim ortamı toplumsal şiddet olaylarına dönüştü. İngiliz hükümeti kentsel şiddeti engellemek için adaya birlik gönderdi. 1920 yılında Britanya Parlementosu tarafından hazırlanan İrlanda Hükümeti yasası ile ada ikiye bölündü. Kuzey İrlanda’yı oluşturan altı eyalet Birleşik Krallığa bağlandı. 1955’te Birleşmiş Milletlere üye olan İrlanda Cumhuriyeti kalan yirmi altı eyalet ile kurulmuştur.

Mezhep Savaşlarının Temelinde Yatan Sebep

Mezhep savaşlarının temelinde yatan iki sebepten birincisi, Kuzey İrlanda’da yaşayan Protestanların Birleşik Krallık ile birliğin sürdürülmesini istemesi. İrlanda Cumhuriyetinde nüfus fazlalılığı olan Katolikler ise Kuzey İrlanda’nın, İrlanda Cumhuriyetine dahil olmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır. Protestanlar kralcı, birlikçi, unionist, loyalist olarak adlandırılırken, Katolik kesim Milliyetçi yada Cumhuriyetçi olarak adlandırılır. İrlanda’da siyasi ortamda çoğunluğu ele geçirme mücadelesi, partilerin temsil kabiliyetinin yetersiz olması, uyumsuz bir ortam şiddete dayalı çatışma ortamına dönüştü. Adada adaletsizlik, huzursuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlara çözüm getirilememesi Protestanlar ile Katolikler arasındaki düşmanlığı iyice körükledi.

Adada ilk ortaya çıkan ve 1969’da ikiye bölünen silahlı grup İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) olmuştur.
1-Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu (PIRA)
2-Resmi İrlanda Cumhuriyet Ordusu (OIRA) olarak ikiye ayrılmıştır.

İrlanda Parlementosunu askıya alan Britanya, artan şiddet olaylarını engellemek için adaya asker gönderir. Britanya basını olayların suçlusu olarak Cumhuriyetçi (Katolik) kesimi hedef göstermiştir. Çatışma ortamının sebep olduğu en fazla can kaybı tarihe Kanlı Pazar olarak geçmiştir.

Belirsizlik ortamının hakim olduğu adada tansiyonu düşürmek için İrlanda Cumhuriyeti ile Britanya arasında resmi ve gizli bir takım müzakereler yapılmış. Silahlı çatışma ortamına karşı olan herkesin çözüm sürecine dahil edileceğinin garantisinin verilmesiyle Geçici Cumhuriyet ordusu (PIRA) ateşkes ilan etmiştir.
Londra’da bir araya gelen John Major ile Albert Reynolds arasında “Downing Street” deklarasyonu ile başlatılan barış süreci, IRA mensuplarının Derry şehrinde gerçekleştirdikleri bombalı eylemle tıkandı. 
1973 yılından itibaren devam eden antlaşma ve deklarasyonların birikimi olan Hayırlı Cuma Antlaşması, Kuzey İrlanda meselesinin siyasi olarak çözümünün mümkün olabileceğini gösteren en önemli kanıttır.

Kuzey İrlanda’nın Tarihsel Sürecinin Kronolojisi

Kuzey İrlanda Tarihsel Süreç
Kuzey İrlanda Tarihsel Süreç

Kuzey İrlanda Tarihsel Süreç

Düşüncelerini Benimle Paylaş

avatar
  Yorumları takip et  
Bildir