Ana sayfa Eleştiriyorum Artan Suç Oranları

Artan Suç Oranları

40
0

Artan suç oranlarının temelinde aile bütünlüğünde meydana gelen değişim, bireyselcilik, nüfusun heterojenleşmesi (Türkiye’de yaşayan Suriyeli, Afgan, Somali kısacası Afrika karması) ekonomik gelişmelerin yarattığı sorunlar (işsizlik, yoksulluk) gibi faktörlerin öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanımının toplumunun her kesimine yayılması, kültürel farklılığın ve çatışmanın artması (savaştan kaçan kahraman Suriyeliler), geleneksel değer ve bağlılıklarının zayıflaması modernleşme (bizdeki hali sözde) süreci ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hususlar doğrudan suç oranlarının artmasında etkili olan gelişmelerdir. Benim özellikle vurgulamak istediğim maddeler;

– Gelir eşitsizliği, gelir dağılımı, (ortadirek kavramının yıkılması)

– Nüfus başına düşen milli hasılanın yetersizliği,

– Siyasi gelişme/demokrasi kavramından uzaklaşmak,

– Kadının sosyal konumunda meydana gelen değişmeler,

– Dinin gerilemesi/düşüşü,

– Birey yaşamının değersizleşmesi,

Gelelim bizim hukuk sistemimize hani terazisi kim, ne olursa olsun bir taraf için ağır basmayan. Suçun nevi basit olsa bile verilen kararlar genellikle ”hükmün açıklanmasının geriye bırakılması” şeklinde olduğu için sanıklar bunu alışkanlık haline getirip tekrar suç işleyerek mahkeme huzuruna çıkmaktadır. Yani ülkede bir kere suç işlemek serbest ve hak halini almış. İnsanlar ağzı yandıkça kendilerine ders çıkarıyor. Bir başkasının başına gelen olay hakkında sesini zamanında çıkarmadığı için yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ettiğinden toplumda suç oranının artmasına yardımcı oluyor bir nevi. Hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, tecavüz v.b suçlardan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmaması gerekir ki mağdurun adalete güveni sarsılmasın ve suçluda nasıl olsa bana bir şey olmuyor zihniyetiyle suç işlemeye devam etmesin. Mağdur, adaletin tecelli etmediğini düşünürse intikam almak gibi bir psikolojiye bürünebilir.

Artan Suç Oranlarına Katkı Sağlayan Nedenler

Boşanma ve evlilik dışı doğan çocuk oranları Dünya’ya meydan okuyan ülkemizde giderek artmaktadır. (Basına yansıyan haberlerde on sekiz yaş altı doğumların hastanelerde gizlendiği). Tek ebeveynli veya parçalanmış ailelerde yetişen çocuklar sosyalleşmeye ilişkin ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Sözde Müslümanız hepimiz değil mi? Sosyal kontrol kuramı suçluluğu, bireylerin; aile, okul, din (gençler arasında Deizm’in yaygınlaşması) ve arkadaş gibi geleneksel kurumlara ve değerlere olan bağlılıklarının zayıflaması ile açıklamaktadır. Bu bağın zayıflaması ile birlikte suça yönelme olasılığı artmaktadır.

Şimdi hep birlikte Kilis’i, Gaziantep’i özetleyelim. Farklı bölgelerden göç etmiş toplulukların aynı mekânda güçlü ve yüksek oranda bir değerler sistemi yaratamamaları ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan toplumsal denetim zayıflılığının, suç oranlarının belirli bölgelerde yüksek düzeyde gerçekleşmesinin önde gelen nedeni olduğunu unutmayalım.

Aslında daha çok söylenecek cümle var ama içimi daraltmak istemediğimden uzatmıyorum. Ağzınız yanmadan önce adaletin bir gün herkese lazım olacağını unutmayın. Sevgilerimle,

Düşüncelerini Benimle Paylaş

avatar
  Yorumları takip et  
Bildir